#16 MerciPoesi

Vi måste tyvärr skjuta upp arrangemanget  18-19 april.

Situationen just nu är allt för osäker för att det ska gå att genomföra Merci Poesi på Stadsbiblioteket.

info@mercipoesi.se